CNC Fiber Laser sistemi (sečenje cevi)

NASTAVITE

Konfiguracija cnc sistema
prema vašim potrebama

Isplativost investicije karakteriše efikasnost celog sistema u obavljanju procesa sečenja. Konfiguracija komponenti se prilagođava Vašim potrebama u cilju umanjenja troškova i povećanja produktivnosti.

Detaljna kontrola kvaliteta

Prilikom proizvodnje koristimo najmodernije uređaje za merenje preciznosti i ugradnje svih komponenti, uz višestepenu kontrolu kvaliteta i testiranje svih performansi mašine pre isporuke.

Dva nivoa
Performansi i funkcionalnosti

U zavisnosti od namene, specifičnosti zahteva i budžeta koji vam je na raspolaganju - pripremili smo dva različita koncepta formiranja CNC Fiber Laser sistema koji će vam omogućiti unapređenje proizvodnje i bržu isplativost investicije.

HIGH END CNC Fiber Laser sistem

Komponente poslednje generacije.
Preuzmite fajl

MEDIUM END CNC FIBER LASER SISTEM

Ekonomičnost uz visokupouzdanost i kvalitet.
Preuzmite fajl

Fiber Laser
generator

High End konfiguracijaje opremljena IPG Fiber Laser generatorima.
Svetski lider u proizvodnji Fiber Laser generatora i opreme sa više desetina patenata i konstantim razvojem tehnologije, američka kompanija IPG je garant kvaliteta i pouzdanosti.

Medium End konfiguracijaje opremljena Raycus Fiber Lasergeneratorima kineske proizvodnje.

PARAMETRI SEČENJA

Tokom instalacije CNC sistema, Wurth inženjerski tim vrši testiranje i definisanje optimalnih parametara sečenja za željene tipovei debljine materijala.

EKONOMIČNOST

Veoma visoka iskorišćenost električne energije:Preko 40% za IPG.Do 25% za Raycus

VELIKA IZDRŽLJIVOST

Konstantan rad tokom serijske proizvodnje bez prekida. Zanemarljiv stepengubitka snage tokomvišegodišnjeg korišćenja.

Široka primena

Sečenje konstrukcionog čelika, prohroma, aluminijuma, mesinga, bakra i legura.
Podešavanjem parametara - mogućnost zavarivanja topljenjem osnovnog materijala.

LASERSKA
GLAVA

Konstantan kvalitet reza

Konfiguraciju čini Raytools (Švajcarska) laserska glava, koju karakteriše jednostavno održavanje, niski operativni troškovi i konstantan kvalitet reza prilikom serijske proizvodnje u industrijskim uslovima.

napredne funkcionalnosti
sistema

Tri glavne prednosti Wurth dizajna

Zahvaljujući ključnim unapređenjima - dodatnom futeru, automatskom pozicioniranju laserske glave i pneumatskom prihvatu, ekonomičnost i funkcionalnost sistema supodignuti na najviši nivo.

SEČENJE BEZ OTPADA

Zahvaljujući mobilnim futerimai automatskom pozicioniranju laserske glave (dva različita položaja), sečenje cevi se može izvršiti bez otpada.

Visoka Nosivost modula

Nezavisno od dužine cevi, maksimalna težina cevi koja se može seći iznosi čak 300 kg.

Pneumatski prihvat

Omogućava podešavanje sile stezanja cevi:
Bez oštećenja tankozidnih cevi.
Bez proklizavanja prilikom sečenja teških cevi.

TRI FUTERA
ZA STEZANJE CEVI

Dva radna položaja laserske glave

Napredan dizajn, koji podrazumeva dva mobilna futera i jedan stacionarni, omogućava:

Sečenje bez otpada

Visoku nosivost modula

Veliku brzinu rada

Utovar cevi
Pre sečenja

Modul za automatsko pozicioniranje i utovar cevi

Potpuno automatizovan sistem koji omogućava utovar cevi i profila maksimalne težine 120 kg. Raspon prečnika, odnosno dimenzija profila je 20-120 mm.

Maksimalna dužina cevi za utovar je 6000 mm.Mogućnost manipulacije profilima pravougaonog poprečnog preseka.

Prihvat cevi
nakon sečenja

Modul za automatsko odvajanje elemenata cevi

Dodatno unapređenje funkcionalnosti sistema zahvaljujući automatizovanom modulu za prihvat isečenih elemenata. Modul se sastoji od 4 pneumatska klipa koja su pomeriva u podužnom pravcu, čime se omogućava stabilno odvajanje bez obzira na dužinu isečenog dela cevi.

U sklopu modula se nalazi mobilno korito koje ulakšava utovar na mehanizaciju za unutrašnji transport.

Opcije prihvata -
poprečni preseci cevi / profila

Patentiran dizajn futera omogućava jednak i stabilan prihvat prečnika cevi i dimenzije kvadratnog profila.
Prilikom definisanja konfiguracije modula, zavisno od potreba, na raspolaganju su dve opcije:

20-220 mm

Opseg dimenzija prihvata kružnih i kvadratnih cevi:
Ø 20-220 mm
□ 20-220 mm

20-330 mm

Opseg dimenzija prihvata kružnih i kvadratnih cevi:
Ø 20-330 mm
□ 20-330 mm

Elektro
komponente

Stabilnost celog sistema uveliko zavisi od pouzdanosti svih elektro komponenti. Zaštitni uređaji diferencijalne struje, uklopni prekidači, električni osigurači, relei, odvodnici prenapona, AC aktuatori, podesivi frekventni aktuatori, servo pojačala, servomotori i kontroleri su proizvod proverenih lidera u oblasti izrade elektro komponenti.

Schneider electric


Lenovo


Omron


Mean Well

Tehničke
karakteristike

Napredni sistem servo motora i futera postiže visoke dinamičke karakteristike kretanja cevi prilikom sečenja, čime se omogućava fabrikacija kompleksnih elemenata cevi ili kutijastih profila.

0

rpm

Maksimalna brzina rotacije futera

0

mm

Maksimalna dužina sečenja cevi

0

m/min

Maksimalna brzina
prilikom pozicioniranja - XY osa

0

mm

Opseg kretanja gorionika - Y osa

0

G

Maksimalno ubrzanje
prilikom pozicioniranja - XY osa

0

mm

Opseg kretanja gorionika - Z osa

0

kW

Snaga servo motora

0

mm

Opseg kretanja gorionika - X osa

Jedinica za
filtraciju gasova

Donaldson jedinica za filtraciju gasova, američke proizvodnje, garantuje maksimalnu efikasnost prilikom uklanjanja štetnih gasova nastalih tokom procesa sečenja. Potpuno zatvorena kabina za sečenje, uz sistem komora koje se aktiviraju posredstvom mikroprekidača, zavisno od položaja laserske glave, dodatno povećava efikasnost filtracije.

Siemens motor 7,5 kW


6 filtera - ukupne površine 107 m2


Usisna moć 3.500-5.000 m3/h


Automatsko pulsno čišćenje


Digitalna LCD kontrola


Sistem za
regulaciju radne temperature

Eksterna jedinica za regulaciju radne temperature IPG generatora i autofokusne laserske glave je obavezan deo sistema.

Motor 6 kW


Protok 35 l/min


Zapremina rezervoara 60l

Upravljački panel


Sistem za stabilizaciju napona

Sve Wurth CNC Fiber Laser konfiguracije u sklopu sistema poseduju uređaj za stabilizaciju napona koji obezbeđuje dugotrajnost rada ismanjenje rizika od kvara uzrokovanim variracijom napona u mreži, uz obezbeđivanje konstantnog kvaliteta reza i maksimalne iskorišćenosti IPG generatora.

Instalacija i
Obuka

Konstantan monitoring rada mašine

Napredan sistem praćenja rada i statusa mašine u realnom vremenu.

Podešavanje parametara sečenja

Instalacija mašine,testiranje i podešavanje svih parametara rada na osnovu specifičnih zahteva i primene sistema.

Nadzor tokom istovara mašine

Svaka ponuda obuhvata monitoring i izradu detaljnog plana istovara od strane Würth stručnog lica.

Podrška wurth inženjerskog tima

Poseta inženjerskog tima u roku od 48 sati, ON-LINE dijagnostika i podrška.

Osnovna I DODATNA OBUKA ZAPOSLENIH

Izdavanje zvaničnih sertifikata o završenoj obuci za pravilan, bezbedan rad i održavanje.

Bezbednost na radu

Ispunjenje svih važećih standarda i propisa zaštite na radu.

UPUTSTVA I DODATNA OBJAŠNJENJA NA SRPSKOM JEZIKU

Štampani i digitalni format, dostupna video uputstva.

Kalkulator operativnih troškova

Programiran u skladu sa radnim procesom mašine.

Kvalitet reza klase 1

Vrhunski kvalitet i geometrija reza prema ISO 9013 standardu.

Garancija

IPG GENERATOR

Garancija 2 godine
Servisni centar IPG Nemačka

Ostale komponente sistema

Garancija 3 godine
Svi rezervni delovi i potrošni elementi na stanju

Kontrolni servis
u 12 tačaka

Provera dnevnog održavanja od strane operatera


Provera potrošnih elemenata laserske glave


Test sečenje, provera kvaliteta reza, kalibracije osa, preciznosti


Provera instalacija, osigurača, stanja napojnih i signalnih kablova i njihove zaštitе


Provera stanja i čišćenje elektro-ormara


Provera stanja autofokusne jedinice


Provera eksternih uređaja


Zamena vode - jedinica za regulaciju temperature


Provera, zamena ili dopuna ulja automatskog uređaja za podmazivanje

Provera stanja ventila, pritiska i protoka gasa


Provera geometrije i čišćenje sistema transmisije


Provera sistemskih podešavanja i parametara sečenja

Zakažite prezentaciju

Iskoristite priliku da se detaljnije upoznate sa Wurth CNC programom i primenom modernih tehnologija u cilju unapređenja vaše proizvodnje.

Saznajte više