Hidraulična CNC presa za savijanje metala

MOGUĆNOST SAVIJANJA RAZNIH UGLOVA I OBLIKA

NASTAVITE

WPB MODELI HIDRAULIČNIH
CNC PRESA ZA SAVIJANJE METALA

PRIKAZ MODELA

WÜRTH PRESS BRAKE - WPB mašine su industrijske mašine za savijanje metala koje rade na principu hidrauličnog kretanja i CNC kontrole. Formira unapred određene uglove pritiskom odgovarajućih alata na radni element. Uzimajući CNC kao upravljački sistem, WPB mašina automatski izračunava parametre, podešava glavni pritisak i vrši kompenzaciju ugla savijanja. Kao proizvod dobijamo precizno savijen radni element bez devijacija.

DETALJNA SPECIFIKACIJA

UPRAVLJAČKI SISTEM MAŠINE
ESAUTOMOTION - S600 SERIJA

S630 - S640

Nova serija ESAutomotion CNC upravljačkih sistema dizajnirana je tako da udovolji zahtevima sve većeg broja korisnika po pitanju performansi, zadržavajući svoju funkcionalnost. Svi modeli se kontrolišu putem ESA upravljačkog sistema i samim tim su opremljeni čitavim spektrom funkcija savijanja, radom sa datotekama i softverom za automatsko programiranje procesa rada, u kombinaciji sa odličnim funkcijama automatskog pregleda radnih zadataka.

SIMULACIJA SAVIJANJA NA RAČUNARU


2D GRAFIČKI PRIKAZ


Olakšana serijska proizvodnja


ON-LINE DIJAGNOSTIKA WÜRTH INŽENJERSKOG TIMA


UPUTSTVO ZA RAD NA SRPSKOM JEZIKU


POTPUNA KONTROLA PUTEM RAČUNARA


SISTEM
KOMPENZACIJE SAVIJANJA

Dodatni cilindri

Pružaju mogućnost savijanja geometrijski nepravilnih ploča na jednak ugao duž cele linije savijanja. Dolaze kao sastavni deo svakog modela mašine.

TEHNIČKI RASPON
MAŠINE


Od 1500mm do 4100mm
RADNA ŠIRINA
Od 400kN do 2500kN
NOMINALNI PRITISAK
Od 1140mm do 3500mm
RAZMAK IZMEĐU CILINDRA
Od 1° do 179°
POKRIVENOST SAVIJANJA

OSE KRETANJA
KOORDINATE

U osnovnoj ponudi svi WPB modeli dolaze sa osnovnom konfiguracijom od 4 + 1 ose. Konfiguracije osa koje imamo u ponudi:

4 + 1 osa - (Y1, Y2, X, R) V
5 + 1 osa - (Y1, Y2, X, Z1, Z2) V
6 + 1 osa - (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2) V


Konfiguracije osa se biraju na osnovu složenosti elemenata koje želimo da savijemo.

ELEKTRO SISTEM
WPB MAŠINE

POTPUNA POKRIVENOST I KOMPATIBILNOST

Zaštitni uređaji diferencijalne struje, uklopni prekidači, električni osigurači, uklopni satovi, stepenišni automati, relei, odvodnici prenapona, AC aktuatori, podesivi frekventni aktuatori, servo pojačala, servomotori i kontroleri su proizvod poznatih proizvođača.

OSNOVNI I DODATNI PAKETI ALATA

U ponudi imamo široki spektar alata koji može da zadovolji i najveće zahteve po pitanju preciznosti, ugla savijanja i dugotrajnosti.


STANDARDNI PAKET
OPREME


2T produžeci radne površine

(597mm x 100mm)

NOŽNI PREKIDAČ

STEZALJKE ZA ALAT

OSNOVNI PAKET ALATA

LINEARNI ENKODERI

DODATNA BEZBEDNOST PRI RADU
LASERSKA ZAŠTITA

DSP laserska zaštita pruža dodatni vid zaštite operatera prilikom rada na mašini. Tokom rada mašine, ravan sa donje strane bloka i gornjeg dela alata na stolu je prekrivena laserskim snopom, koji aktivacijom u potpunosti zaustavlja rad mašine, bez obzira u kom je režimu rada.

ZAŠTITNI POKLOPCI
BOČNA I ZADNJA STRANA

Poklopci sa bočne i zadnje strane mašine dodatno pospešuju zaštitu operatera u vidu pokrivenosti većine otvorenih pokretnih sistema na samoj mašini.

INSTALACIJA - OBUKA
GARANCIJA

KONSTANTAN MONITORING RADA MAŠINE

Praćenje rada na mašini u toku važenja garancije.

INSTALACIJA I PODEŠAVANJA SVIH PARAMETARA MAŠINE

Instalacija mašine, testiranje i podešavanje svih parametara rada na osnovu specifičnih zahteva i primene sistema.

NADZOR ISTOVARA MAŠINE

Svaka ponuda obuhvata monitoring i izradu detaljnog plana istovara od strane Würthinženjerskog tima.

PODRŠKA WURTH INŽENJERSKOG TIMA

Poseta inženjerskog tima
u roku od 48 sati,
ON-LINE dijagnostika i podrška.

OSNOVNA I DODATNA OBUKA ZAPOSLENIH

Izdavanje zvaničnih sertifikata o završenoj obuci za pravilan, bezbedan rad i održavanje.

BEZBEDNOST NA RADU

Ispunjenje svih važećih standarda i propisa zaštite na radu.

ISPUNJENJE STANDARDA OPŠTE DEVIJACIJE

DIN ISO 2768

GARANCIJA

3 godine garancije + redovni servisi prema definisanom kalendaru.

UPUTSTVA I DODATNA OBJAŠNJENJA NA SRPSKOM JEZIKU

Štampani i digitalni format, dostupna video uputstva.

REDOVNI SERVISI

PROVERA DNEVNOG ODRŽAVANJA OD STRANE OPERATERA

PODMAZIVANJE I ČIŠĆENJE MAŠINE

TEST IZRADE SAVIJENIH ELEMENATA


PROVERA PARAMETARA I RADNE ARHIVE MAŠINE


PROVERA ELEKTRO SISTEMA I INSTALACIJE


PROVERA HIDRAULIČNOG SISTEMA I INSTALACIJE


PROVERA POTROŠENOSTI ALATA I NJIHOVE GEOMETRIJE


PROVERA EKSTERNIH UREĐAJA MAŠINE


PROVERA ISPRAVNOSTI POKRETAČNOG SISTEMA MAŠINE


ZAKAŽITE PREZENTACIJU

Iskoristite priliku da se detaljnije upoznate sa Wurth CNC programom i primenom modernih tehnologija u cilju unapređenja vaše proizvodnje.

Saznajte više